«صادق خان»، اولین شهردار مسلمان یک کلان‌شهر غربی شد

خبر مبارز Comments Off

«صادق خان»، اولین شهردار مسلمان یک کلان‌شهر غربی شد
نامزد مسلمان حزب کارگر انگلیس، با پیروزی در انتخابات شهرداری لندن و شوراهای شهر تا اولین شهردار مسلمان یک کلان‌شهر غربی شد.

«صادق خان»، اولین شهردار مسلمان یک کلان‌شهر غربی شد

نامزد مسلمان حزب کارگر انگلیس، با پیروزی در انتخابات شهرداری لندن و شوراهای شهر تا اولین شهردار مسلمان یک کلان‌شهر غربی شد.
«صادق خان»، اولین شهردار مسلمان یک کلان‌شهر غربی شد

فروش بک لینک

دانلود فیلم جدید

Author

Back to Top