16 بند پیشنهادی برای مقاوم‌سازی بخش صنعت در راستای عمل به اقتصاد مقاومتی

خبر مبارز Comments Off

16 بند پیشنهادی برای مقاوم‌سازی بخش صنعت در راستای عمل به اقتصاد مقاومتی
موفقیت در جنگ اقتصادی در گرو بسیج همه منابع در ستاد اقتصاد مقاومتی و در میدان اقدام و عمل میسر است.

16 بند پیشنهادی برای مقاوم‌سازی بخش صنعت در راستای عمل به اقتصاد مقاومتی

موفقیت در جنگ اقتصادی در گرو بسیج همه منابع در ستاد اقتصاد مقاومتی و در میدان اقدام و عمل میسر است.
16 بند پیشنهادی برای مقاوم‌سازی بخش صنعت در راستای عمل به اقتصاد مقاومتی

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 9

دانلود موزیک

Author

Back to Top