اقدام مسئولانه کارگر شهرداری (عكس)

خبر مبارز Comments Off

اقدام مسئولانه کارگر شهرداری (عكس)
بارش شدید باران در روزهای گذشته و انباشت زباله ها در کانال های آب شهری موجب جاری شدن آب در معابر عمومی شد که پاکبانان شهرداری در جهت رفع این آب گرفتگی ها تلاش های خستگی ناپذیر و فداکارانه ای را از خود به نمایش گذاشتند.

اقدام مسئولانه کارگر شهرداری (عكس)

بارش شدید باران در روزهای گذشته و انباشت زباله ها در کانال های آب شهری موجب جاری شدن آب در معابر عمومی شد که پاکبانان شهرداری در جهت رفع این آب گرفتگی ها تلاش های خستگی ناپذیر و فداکارانه ای را از خود به نمایش گذاشتند.
اقدام مسئولانه کارگر شهرداری (عكس)

فروش بک لینک

Author

Back to Top