انصارالله: توافق اولیه بر سر آتش‎بس در بقیه مناطق یمن حاصل شد

خبر مبارز Comments Off

انصارالله: توافق اولیه بر سر آتش‎بس در بقیه مناطق یمن حاصل شد
سخنگوی جنبش انصارالله یمن ضمن تاکید بر ادامه آتش بس در مرزهای عربستان اعلام کرد که در بقیه مناطق نیز توافق اولیه به منظور دستیابی به توافق کلی برای توقف جنگ علیه یمن در همه مناطق حاصل شد.

انصارالله: توافق اولیه بر سر آتش‎بس در بقیه مناطق یمن حاصل شد

سخنگوی جنبش انصارالله یمن ضمن تاکید بر ادامه آتش بس در مرزهای عربستان اعلام کرد که در بقیه مناطق نیز توافق اولیه به منظور دستیابی به توافق کلی برای توقف جنگ علیه یمن در همه مناطق حاصل شد.
انصارالله: توافق اولیه بر سر آتش‎بس در بقیه مناطق یمن حاصل شد

فروش بک لینک

Author

Back to Top