وزیر مهاجرت ترکیه: هیچ تبعه سوری در میان پناهندگان بازگشته از یونان وجود ندارد

خبر مبارز Comments Off

وزیر مهاجرت ترکیه: هیچ تبعه سوری در میان پناهندگان بازگشته از یونان وجود ندارد
وزیر مهاجرت ترکیه ضمن خبر دادن از ورود نخستین سری از پناهندگان سوری به شهر عثمانیه این کشور اعلام کرد که هیچ یک از این پناهجویان اهل سوریه نبوده اند.

وزیر مهاجرت ترکیه: هیچ تبعه سوری در میان پناهندگان بازگشته از یونان وجود ندارد

وزیر مهاجرت ترکیه ضمن خبر دادن از ورود نخستین سری از پناهندگان سوری به شهر عثمانیه این کشور اعلام کرد که هیچ یک از این پناهجویان اهل سوریه نبوده اند.
وزیر مهاجرت ترکیه: هیچ تبعه سوری در میان پناهندگان بازگشته از یونان وجود ندارد

بک لینک

Author

Back to Top