کری: ایران تا به امروز به تعهدات خود طبق برجام پایبند بوده است

خبر مبارز Comments Off

کری: ایران تا به امروز به تعهدات خود طبق برجام پایبند بوده است
وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با برنامه «مورنینگ جو» شبکه ام اس ان بی سی ضمن دفاع از برجام تصریح کرد که ایران تا به امروز به تعهداتش طبق برجام پایبند بوده و باید درباره نقش خود در منطقه و جهان تصمیمات روشنی اتخاذ کند.

کری: ایران تا به امروز به تعهدات خود طبق برجام پایبند بوده است

وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با برنامه «مورنینگ جو» شبکه ام اس ان بی سی ضمن دفاع از برجام تصریح کرد که ایران تا به امروز به تعهداتش طبق برجام پایبند بوده و باید درباره نقش خود در منطقه و جهان تصمیمات روشنی اتخاذ کند.
کری: ایران تا به امروز به تعهدات خود طبق برجام پایبند بوده است

خرید بک لینک

Author

Back to Top