کفاشیان: با این وضعیت کی‌روش حاضر به همکاری نیست/ پیروانی چندبار خداحافظی کرده، اما نرفته

خبر مبارز Comments Off

کفاشیان: با این وضعیت کی‌روش حاضر به همکاری نیست/ پیروانی چندبار خداحافظی کرده، اما نرفته
رئیس فدراسیون فوتبال گفت: با این وضعیت کارلوس کی‌روش حاضر به ادامه همکاری با ما نیست، اما باید او را حفظ کنیم.

کفاشیان: با این وضعیت کی‌روش حاضر به همکاری نیست/ پیروانی چندبار خداحافظی کرده، اما نرفته

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: با این وضعیت کارلوس کی‌روش حاضر به ادامه همکاری با ما نیست، اما باید او را حفظ کنیم.
کفاشیان: با این وضعیت کی‌روش حاضر به همکاری نیست/ پیروانی چندبار خداحافظی کرده، اما نرفته

فروش بک لینک

Author

Back to Top