آغاز عملیات زمینی برای آزادسازی «هیت» در استان «الانبار» عراق

زمین Comments Off

آغاز عملیات زمینی برای آزادسازی «هیت» در استان «الانبار» عراق
یک منبع نظامی در دستگاه مبارزه با تروریسم عراق از آغاز عملیات آزادسازی شهرستان هیت واقع در استان الانبار خبر داد.

آغاز عملیات زمینی برای آزادسازی «هیت» در استان «الانبار» عراق

یک منبع نظامی در دستگاه مبارزه با تروریسم عراق از آغاز عملیات آزادسازی شهرستان هیت واقع در استان الانبار خبر داد.
آغاز عملیات زمینی برای آزادسازی «هیت» در استان «الانبار» عراق

خرید بک لینک

Author

Back to Top