آقای بان کی مون غیر از «ابراز نگرانی» آیا کاری هم کرده‌اید؟

خبر مبارز Comments Off

آقای بان کی مون غیر از «ابراز نگرانی» آیا کاری هم کرده‌اید؟
صحبت‌های بان کی مون در شورای امنیت سازمان ملل و بیان اینکه ایزدی‌ها ۴۵ میلیون دلار به داعش برای آزادی اسرای خود داده‌اند، باعث خشم ایزدی‌‌‌ها شده است.

آقای بان کی مون غیر از «ابراز نگرانی» آیا کاری هم کرده‌اید؟

صحبت‌های بان کی مون در شورای امنیت سازمان ملل و بیان اینکه ایزدی‌ها ۴۵ میلیون دلار به داعش برای آزادی اسرای خود داده‌اند، باعث خشم ایزدی‌‌‌ها شده است.
آقای بان کی مون غیر از «ابراز نگرانی» آیا کاری هم کرده‌اید؟

فانتزی

Author

Back to Top