آمریکا در خصوص سرنوشت پالمیرا هیچ تمایلی به همکاری با روسیه نشان نمی‌دهد

خبر مبارز Comments Off

آمریکا در خصوص سرنوشت پالمیرا هیچ تمایلی به همکاری با روسیه نشان نمی‌دهد
معاون وزیر خارجه روسیه طی اظهاراتی با انتقاد از بی‌تفاوتی آمریکا در قبال سرنوشت پالمیرای سوریه اعلام کرد که واشنگتن در خصوص مین‌روبی پالمیرا هیچ تمایلی به همکاری با روسیه نشان نمی‌دهد.

آمریکا در خصوص سرنوشت پالمیرا هیچ تمایلی به همکاری با روسیه نشان نمی‌دهد

معاون وزیر خارجه روسیه طی اظهاراتی با انتقاد از بی‌تفاوتی آمریکا در قبال سرنوشت پالمیرای سوریه اعلام کرد که واشنگتن در خصوص مین‌روبی پالمیرا هیچ تمایلی به همکاری با روسیه نشان نمی‌دهد.
آمریکا در خصوص سرنوشت پالمیرا هیچ تمایلی به همکاری با روسیه نشان نمی‌دهد

فروش بک لینک

Author

Back to Top