آوینی به تنهایی یک رسانه بود/ تاکید کرده بودم روزانه روایت فتح از شبکه مستند پخش شود

خبر مبارز Comments Off

آوینی به تنهایی یک رسانه بود/ تاکید کرده بودم روزانه روایت فتح از شبکه مستند پخش شود
رئیس سابق ملی عنوان کرد: در زمان تأسیس شبکه مستند سیما و ذخیره‌سازی و تأمین و تولید انواع مستندهای گوناگون؛ تأکید کرده بودم که پخش مرتب و روزانه مستند روایت فتح در دستور کار شبکه باشد.

آوینی به تنهایی یک رسانه بود/ تاکید کرده بودم روزانه روایت فتح از شبکه مستند پخش شود

رئیس سابق ملی عنوان کرد: در زمان تأسیس شبکه مستند سیما و ذخیره‌سازی و تأمین و تولید انواع مستندهای گوناگون؛ تأکید کرده بودم که پخش مرتب و روزانه مستند روایت فتح در دستور کار شبکه باشد.
آوینی به تنهایی یک رسانه بود/ تاکید کرده بودم روزانه روایت فتح از شبکه مستند پخش شود

فروش بک لینک

Author

Back to Top