ادامه تقابل واشنگتن و مسکو؛ مانور جنگنده روس در فاصله ۱۵ متری هواپیمای آمریکایی

خبر مبارز Comments Off

ادامه تقابل واشنگتن و مسکو؛ مانور جنگنده روس در فاصله ۱۵ متری هواپیمای آمریکایی
مقامات نظامی آمریکا می‌گویند یک جنگنده سوخو-۲۷ روس در فاصله ۱۵ متری یک هواپیمای شناسایی آمریکا مانور و حرکات نمایشی انجام داده است.

ادامه تقابل واشنگتن و مسکو؛ مانور جنگنده روس در فاصله ۱۵ متری هواپیمای آمریکایی

مقامات نظامی آمریکا می‌گویند یک جنگنده سوخو-۲۷ روس در فاصله ۱۵ متری یک هواپیمای شناسایی آمریکا مانور و حرکات نمایشی انجام داده است.
ادامه تقابل واشنگتن و مسکو؛ مانور جنگنده روس در فاصله ۱۵ متری هواپیمای آمریکایی

خرید بک لینک

دانلود سرا

Author

Back to Top