استخدام 16 هزار نفر در وزارت بهداشت

خبر مبارز Comments Off

استخدام 16 هزار نفر در وزارت بهداشت
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 15 تا 16 هزار نفر را به تدریج استخدام خواهد کرد که این موضوع از امسال شروع می‌شود و بستگی به ظرفیت‌ مراکز بهداشتی و درمانی دارد.

استخدام 16 هزار نفر در وزارت بهداشت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 15 تا 16 هزار نفر را به تدریج استخدام خواهد کرد که این موضوع از امسال شروع می‌شود و بستگی به ظرفیت‌ مراکز بهداشتی و درمانی دارد.
استخدام 16 هزار نفر در وزارت بهداشت

فروش بک لینک

Author

Back to Top