استرداد مامور سابق سیا به ایتالیا

خبر مبارز Comments Off

استرداد مامور سابق سیا به ایتالیا
یکی از ماموران سابق آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) به دلیل ربودن یک روحانی در میلان به ایتالیا استرداد داده می‌شود.

استرداد مامور سابق سیا به ایتالیا

یکی از ماموران سابق آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) به دلیل ربودن یک روحانی در میلان به ایتالیا استرداد داده می‌شود.
استرداد مامور سابق سیا به ایتالیا

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 6

سپهر نیوز

Author

Back to Top