اسرائیل از ترس حزب‌الله مرزهایش با لبنان را دیوارکشی می‌کند

خبر مبارز Comments Off

اسرائیل از ترس حزب‌الله مرزهایش با لبنان را دیوارکشی می‌کند
رژیم صهیونیستی برای ممانعت از ورود مبارزان لبنانی به اراضی اشغالی، دیوارکشی در مرزهای شمالی با لبنان را ادامه می‌دهد.

اسرائیل از ترس حزب‌الله مرزهایش با لبنان را دیوارکشی می‌کند

رژیم صهیونیستی برای ممانعت از ورود مبارزان لبنانی به اراضی اشغالی، دیوارکشی در مرزهای شمالی با لبنان را ادامه می‌دهد.
اسرائیل از ترس حزب‌الله مرزهایش با لبنان را دیوارکشی می‌کند

لایسنس نود 32 ورژن 4

دانلود موزیک

Author

Back to Top