اعتراف پلیس بلژیک به ضعف امنیتی در فرودگاههای این کشور

خبر مبارز Comments Off

اعتراف پلیس بلژیک به ضعف امنیتی در فرودگاههای این کشور
گروهی از افسران پلیس بلژیک در نامه‌ای سرگشاده به مقامات کشور خود، به ضعف موجود در نظام امنیتی فرودگاه کشور خود اعتراف کردند.

اعتراف پلیس بلژیک به ضعف امنیتی در فرودگاههای این کشور

گروهی از افسران پلیس بلژیک در نامه‌ای سرگشاده به مقامات کشور خود، به ضعف موجود در نظام امنیتی فرودگاه کشور خود اعتراف کردند.
اعتراف پلیس بلژیک به ضعف امنیتی در فرودگاههای این کشور

فروش بک لینک

Author

Back to Top