افزایش بیکاری در استان‌ها/ 2.7 میلیون نفر بیکارند/ سهم اشتغال خدمات 11 میلیون نفر

قیمت Comments Off

افزایش بیکاری در استان‌ها/ 2.7 میلیون نفر بیکارند/ سهم اشتغال خدمات 11 میلیون نفر
در سال ۹۴ اکثر استان‌ها با افزایش بیکاری روبرو بوده و همچنان 2.7 میلیون نفر در کشور با بیکاری رسمی روبرو هستند.

افزایش بیکاری در استان‌ها/ 2.7 میلیون نفر بیکارند/ سهم اشتغال خدمات 11 میلیون نفر

در سال ۹۴ اکثر استان‌ها با افزایش بیکاری روبرو بوده و همچنان 2.7 میلیون نفر در کشور با بیکاری رسمی روبرو هستند.
افزایش بیکاری در استان‌ها/ 2.7 میلیون نفر بیکارند/ سهم اشتغال خدمات 11 میلیون نفر

خرید بک لینک

Author

Back to Top