اقدام تحسین‌برانگیز وزیر بهداشت

خبر مبارز Comments Off

اقدام تحسین‌برانگیز وزیر بهداشت
داراشکر در روزهایی که زادگاه هنرمند را آب برده مسئولین را خواب نبرده و آقای وزیر حرکتی کرده در نوع خودش کم‌نظیر. من اگر جای ایشان بودم کمی گیلاس و زیتون هم برای هنرمند می‌بردم.

اقدام تحسین‌برانگیز وزیر بهداشت

داراشکر در روزهایی که زادگاه هنرمند را آب برده مسئولین را خواب نبرده و آقای وزیر حرکتی کرده در نوع خودش کم‌نظیر. من اگر جای ایشان بودم کمی گیلاس و زیتون هم برای هنرمند می‌بردم.
اقدام تحسین‌برانگیز وزیر بهداشت

بک لینک رنک 4

bluray movie download

Author

Back to Top