القائده داعش را از شهر «درنه» لیبی بیرون راند

خبر مبارز Comments Off

القائده داعش را از شهر «درنه» لیبی بیرون راند
عناصر تروریستی القاعده خبر دادند تکفیری‌های داعش را از شهر «درنه» واقع در شرق لیبی به بیرون راندند.

القائده داعش را از شهر «درنه» لیبی بیرون راند

عناصر تروریستی القاعده خبر دادند تکفیری‌های داعش را از شهر «درنه» واقع در شرق لیبی به بیرون راندند.
القائده داعش را از شهر «درنه» لیبی بیرون راند

آپدیت نود32

آهنگ جدید

Author

Back to Top