امنیت ایران را هیچ‌جای دنیا ندارد/ ۹۰ سالگی مربیگری را کنار می‌گذارم و استاد دانشگاه می‌شوم!

خبر مبارز Comments Off

امنیت ایران را هیچ‌جای دنیا ندارد/ ۹۰ سالگی مربیگری را کنار می‌گذارم و استاد دانشگاه می‌شوم!
سرمربی کروات پرسپولیس معتقد است امروز ایران یکی از مطمئن‌ترین و امن‌ترین کشورهای دنیاست و زندگی در ایران عالی و امنیت در بالاترین حد ممکن است.

امنیت ایران را هیچ‌جای دنیا ندارد/ ۹۰ سالگی مربیگری را کنار می‌گذارم و استاد دانشگاه می‌شوم!

سرمربی کروات پرسپولیس معتقد است امروز ایران یکی از مطمئن‌ترین و امن‌ترین کشورهای دنیاست و زندگی در ایران عالی و امنیت در بالاترین حد ممکن است.
امنیت ایران را هیچ‌جای دنیا ندارد/ ۹۰ سالگی مربیگری را کنار می‌گذارم و استاد دانشگاه می‌شوم!

فروش بک لینک

گوشی موبایل

Author

Back to Top