انباشت صورتجلسات در برخورد با اقتصاد مقاومتی/ پست‌های مهم اقتصادی در دست سیاسیون ناکارآمد

خبر مبارز Comments Off

انباشت صورتجلسات در برخورد با اقتصاد مقاومتی/ پست‌های مهم اقتصادی در دست سیاسیون ناکارآمد
یک اقتصاد‌دان نسبت به نحوه برخورد با اقتصاد مقاومتی در دولت و انباشت صورتجلسات انتقاد کرد و گفت: پست‌های مهم اقتصادی به افراد ناکارآمد سیاسی واگذار شده است و این امر جز اتلاف زمان چیزی عائد کشور نخواهد کرد.

انباشت صورتجلسات در برخورد با اقتصاد مقاومتی/ پست‌های مهم اقتصادی در دست سیاسیون ناکارآمد

یک اقتصاد‌دان نسبت به نحوه برخورد با اقتصاد مقاومتی در دولت و انباشت صورتجلسات انتقاد کرد و گفت: پست‌های مهم اقتصادی به افراد ناکارآمد سیاسی واگذار شده است و این امر جز اتلاف زمان چیزی عائد کشور نخواهد کرد.
انباشت صورتجلسات در برخورد با اقتصاد مقاومتی/ پست‌های مهم اقتصادی در دست سیاسیون ناکارآمد

خرید بک لینک

Author

Back to Top