انتقاد جمهوری خواهان آمریکا از خرید آب سنگین ایران: امتیاز دیگری به تهران دادید

خبر مبارز Comments Off

انتقاد جمهوری خواهان آمریکا از خرید آب سنگین ایران: امتیاز دیگری به تهران دادید
ایران و آمریکا به تازگی در وین قرارداد فروش آب سنگین را امضا کردند. براساس این قرارداد، ایران در مقابل دریافت 8.6 میلیون دلار، 32 تن آب سنگین تولیدی در تاسیسات هسته ای اراک را به آمریکا می فروشد.

انتقاد جمهوری خواهان آمریکا از خرید آب سنگین ایران: امتیاز دیگری به تهران دادید

ایران و آمریکا به تازگی در وین قرارداد فروش آب سنگین را امضا کردند. براساس این قرارداد، ایران در مقابل دریافت 8.6 میلیون دلار، 32 تن آب سنگین تولیدی در تاسیسات هسته ای اراک را به آمریکا می فروشد.
انتقاد جمهوری خواهان آمریکا از خرید آب سنگین ایران: امتیاز دیگری به تهران دادید

لایسنس نود 32 ورژن 5

بازی

Author

Back to Top