اوباما برای بررسی روند اجرای برجام با نمایندگان ۱+۵ و آژانس دیدار می‌کند

خبر مبارز Comments Off

اوباما برای بررسی روند اجرای برجام با نمایندگان ۱+۵ و آژانس دیدار می‌کند
باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه در حاشیه نشست امنیت هسته‌ای، با نمایندگان گروه موسوم به ۱+۵ و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار می‌کند.

اوباما برای بررسی روند اجرای برجام با نمایندگان ۱+۵ و آژانس دیدار می‌کند

باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه در حاشیه نشست امنیت هسته‌ای، با نمایندگان گروه موسوم به ۱+۵ و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار می‌کند.
اوباما برای بررسی روند اجرای برجام با نمایندگان ۱+۵ و آژانس دیدار می‌کند

کیمیا دانلود

تلگرام

Author

Back to Top