اوباما: برنامه هسته‌ای ایران تحت شدیدترین بازرسی‌های تاریخ است/باید به سمت جهان عاری از سلاح اتمی حرکت کرد

خبر مبارز Comments Off

اوباما: برنامه هسته‌ای ایران تحت شدیدترین بازرسی‌های تاریخ است/باید به سمت جهان عاری از سلاح اتمی حرکت کرد
رئیس‌جمهور آمریکا در یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست با اشاره به بازرسی‌های گسترده از برنامه هسته‌ای ایران، مدعی شده است که واشنگتن در مسیر جهان عاری از سلاح هسته‌ای گام برمی‌دارد.

اوباما: برنامه هسته‌ای ایران تحت شدیدترین بازرسی‌های تاریخ است/باید به سمت جهان عاری از سلاح اتمی حرکت کرد

رئیس‌جمهور آمریکا در یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست با اشاره به بازرسی‌های گسترده از برنامه هسته‌ای ایران، مدعی شده است که واشنگتن در مسیر جهان عاری از سلاح هسته‌ای گام برمی‌دارد.
اوباما: برنامه هسته‌ای ایران تحت شدیدترین بازرسی‌های تاریخ است/باید به سمت جهان عاری از سلاح اتمی حرکت کرد

خرید بک لینک

Author

Back to Top