بازگشت قیمت بلیت اتوبوس به نرخ‌‌های قبل از نوروز‌/ ‌مسافران بلیت گران نخرند

قیمت Comments Off

بازگشت قیمت بلیت اتوبوس به نرخ‌‌های قبل از نوروز‌/ ‌مسافران بلیت گران نخرند
قیمت بلیت نوروزی اتوبوس امسال نیز در راستای جبران تردد یک سرخالی از ۲۵ اسفند ۹۴ تا ۲۰ فروردین ۹۵ بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافت و طبق رویه، باید از روز آینده به قیمت‌های قبلی برگردد.

بازگشت قیمت بلیت اتوبوس به نرخ‌‌های قبل از نوروز‌/ ‌مسافران بلیت گران نخرند

قیمت بلیت نوروزی اتوبوس امسال نیز در راستای جبران تردد یک سرخالی از ۲۵ اسفند ۹۴ تا ۲۰ فروردین ۹۵ بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافت و طبق رویه، باید از روز آینده به قیمت‌های قبلی برگردد.
بازگشت قیمت بلیت اتوبوس به نرخ‌‌های قبل از نوروز‌/ ‌مسافران بلیت گران نخرند

خرید بک لینک

Author

Back to Top