برخی اصولگرایان ظاهر و باطن‌شان متفاوت است/آیت‌الله طبسی با ائتلاف اصولگرایان موافق نبودند

خبر مبارز Comments Off

برخی اصولگرایان ظاهر و باطن‌شان متفاوت است/آیت‌الله طبسی با ائتلاف اصولگرایان موافق نبودند
کمتر از 20 روز به دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان باقی مانده بود که لیست شورای ائتلاف اصولگرایان برای حوزه انتخابیه مشهد و کلات اعلام شد، لیستی که در ابتدا شگفتی تعدادی از گروه‌های درون جریان اصولگرایی را در پی داشت و بعد از آن هم منجر به انشعاباتی درون این جریان شد.

برخی اصولگرایان ظاهر و باطن‌شان متفاوت است/آیت‌الله طبسی با ائتلاف اصولگرایان موافق نبودند

کمتر از 20 روز به دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان باقی مانده بود که لیست شورای ائتلاف اصولگرایان برای حوزه انتخابیه مشهد و کلات اعلام شد، لیستی که در ابتدا شگفتی تعدادی از گروه‌های درون جریان اصولگرایی را در پی داشت و بعد از آن هم منجر به انشعاباتی درون این جریان شد.
برخی اصولگرایان ظاهر و باطن‌شان متفاوت است/آیت‌الله طبسی با ائتلاف اصولگرایان موافق نبودند

بک لینک رنک 5

موسیقی

Author

Back to Top