برداشت از حساب بانک‌ها ۴ ساله شد/ انتظار دامنه‌دار بانک‌ها و سکوت بانک مرکزی

خبر مبارز Comments Off

برداشت از حساب بانک‌ها ۴ ساله شد/ انتظار دامنه‌دار بانک‌ها و سکوت بانک مرکزی
از ماجرای برداشت 3 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی از حساب بانک‌ها به دلیل مابه‌التفاوت فروش ارز به نرخ دولتی و بازار آزاد چهار سال می‌گذرد ولی با وجود وعده سیف به پیگیری موضوع، نه بانک‌های متخلف مشخص شدند و نه پولی به حساب بانک‌ها بازگشته است.

برداشت از حساب بانک‌ها ۴ ساله شد/ انتظار دامنه‌دار بانک‌ها و سکوت بانک مرکزی

از ماجرای برداشت 3 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی از حساب بانک‌ها به دلیل مابه‌التفاوت فروش ارز به نرخ دولتی و بازار آزاد چهار سال می‌گذرد ولی با وجود وعده سیف به پیگیری موضوع، نه بانک‌های متخلف مشخص شدند و نه پولی به حساب بانک‌ها بازگشته است.
برداشت از حساب بانک‌ها ۴ ساله شد/ انتظار دامنه‌دار بانک‌ها و سکوت بانک مرکزی

بک لینک

Author

Back to Top