«بشار الجعفری»: آنهایی که درباره وضعیت انسانی در سوریه سخن می‌گویند، مسئول وخامت آن هستند

خبر مبارز Comments Off

«بشار الجعفری»: آنهایی که درباره وضعیت انسانی در سوریه سخن می‌گویند، مسئول وخامت آن هستند
نماینده دائم سوریه در سازمان ملل با اشاره به اقدامات دولت در زمینه کمک به شهروندان این کشور تأکید کرد کسانی که درباره وضعیت انسانی در سوریه سخن می‌گویند مسئول وخامت آن هستند.

«بشار الجعفری»: آنهایی که درباره وضعیت انسانی در سوریه سخن می‌گویند، مسئول وخامت آن هستند

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل با اشاره به اقدامات دولت در زمینه کمک به شهروندان این کشور تأکید کرد کسانی که درباره وضعیت انسانی در سوریه سخن می‌گویند مسئول وخامت آن هستند.
«بشار الجعفری»: آنهایی که درباره وضعیت انسانی در سوریه سخن می‌گویند، مسئول وخامت آن هستند

آپدیت نود 32 ورژن 6

موزیک سرا

Author

Back to Top