بهروان: درباره انتخابات هر احتمالی وجود دارد/دیدار دادکان با رئیس‌جمهور خیر است!

خبر مبارز Comments Off

بهروان: درباره انتخابات هر احتمالی وجود دارد/دیدار دادکان با رئیس‌جمهور خیر است!
عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: درباره برگزاری انتخابات فقط می‌توانم بگویم همه چیز احتمال دارد.

بهروان: درباره انتخابات هر احتمالی وجود دارد/دیدار دادکان با رئیس‌جمهور خیر است!

عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: درباره برگزاری انتخابات فقط می‌توانم بگویم همه چیز احتمال دارد.
بهروان: درباره انتخابات هر احتمالی وجود دارد/دیدار دادکان با رئیس‌جمهور خیر است!

بک لینک

Author

Back to Top