ترور یک رهبر برجسته اخوان المسلمین در یمن

خبر مبارز Comments Off

ترور یک رهبر برجسته اخوان المسلمین در یمن
عناصر مسلح ناشناسی، امروز(شنبه)، یک رهبر برجسته حزب “تجمع یمنی اصلاح” وابسته به اخوان المسلمین را در شهر ذمار واقع در 100 کیلومتری شهر صنعا ترور کردند.

ترور یک رهبر برجسته اخوان المسلمین در یمن

عناصر مسلح ناشناسی، امروز(شنبه)، یک رهبر برجسته حزب “تجمع یمنی اصلاح” وابسته به اخوان المسلمین را در شهر ذمار واقع در 100 کیلومتری شهر صنعا ترور کردند.
ترور یک رهبر برجسته اخوان المسلمین در یمن

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 8

خرم خبر

Author

Back to Top