ترکیه باز هم شمال عراق را بمباران کرد

خبر مبارز Comments Off

ترکیه باز هم شمال عراق را بمباران کرد
جنگنده‌های ارتش ترکیه به مواضع حزب کارگران کردستان در شمال عراق حمله کردند.

ترکیه باز هم شمال عراق را بمباران کرد

جنگنده‌های ارتش ترکیه به مواضع حزب کارگران کردستان در شمال عراق حمله کردند.
ترکیه باز هم شمال عراق را بمباران کرد

خرید بک لینک

Author

Back to Top