تصویر و اطلاعات جدید از «محمد الجولانی» رهبر جبهة النصره

طلا Comments Off

تصویر و اطلاعات جدید از «محمد الجولانی» رهبر جبهة النصره
همراه با درگیری بین داعش و جبهة النصره، طرفدارن داعش تصویری قدیمی از «ابو محمد الجولانی» رهبر جبهة النصره، به همراه اطلاعات جدیدی از وی را منتشر کرده‌اند.

تصویر و اطلاعات جدید از «محمد الجولانی» رهبر جبهة النصره

همراه با درگیری بین داعش و جبهة النصره، طرفدارن داعش تصویری قدیمی از «ابو محمد الجولانی» رهبر جبهة النصره، به همراه اطلاعات جدیدی از وی را منتشر کرده‌اند.
تصویر و اطلاعات جدید از «محمد الجولانی» رهبر جبهة النصره

بک لینک

Author

Back to Top