تهیه دستورالعمل جدید برای همکاری بانک‌های اروپایی با ایران/اشخاص در آمریکا نمی‌توانند برجام را نفی کنند

خبر مبارز Comments Off

تهیه دستورالعمل جدید برای همکاری بانک‌های اروپایی با ایران/اشخاص در آمریکا نمی‌توانند برجام را نفی کنند
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درخصوص حضور بانک‌های خارجی و همکاری آنها با ایران از طریق سوئیفت گفت: ما دستورالعمل جدیدی برای همکاری بانک‌های اروپایی با ایران تهیه کرده‌ایم و هیچ مانعی برای همکاری آنها با ایران وجود ندارد.

تهیه دستورالعمل جدید برای همکاری بانک‌های اروپایی با ایران/اشخاص در آمریکا نمی‌توانند برجام را نفی کنند

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درخصوص حضور بانک‌های خارجی و همکاری آنها با ایران از طریق سوئیفت گفت: ما دستورالعمل جدیدی برای همکاری بانک‌های اروپایی با ایران تهیه کرده‌ایم و هیچ مانعی برای همکاری آنها با ایران وجود ندارد.
تهیه دستورالعمل جدید برای همکاری بانک‌های اروپایی با ایران/اشخاص در آمریکا نمی‌توانند برجام را نفی کنند

فروش بک لینک

مرکز فیلم

Author

Back to Top