توزیع بُن خرید کتاب بین ۸۰ هزار دانش‌آموز/ ۶ هزار معلم و ۱۰۰۰ مدرسه بُن کتاب می‌گیرند

خبر مبارز Comments Off

توزیع بُن خرید کتاب بین ۸۰ هزار دانش‌آموز/ ۶ هزار معلم و ۱۰۰۰ مدرسه بُن کتاب می‌گیرند
مدیر کل فرهنگی هنری وزارت آموزش و پرورش از اختصاص بُن ۵۰ هزار تومانی خرید کتاب برای ۸۰ هزار دانش‌آموز ۴ استان کشور خبر داد.

توزیع بُن خرید کتاب بین ۸۰ هزار دانش‌آموز/ ۶ هزار معلم و ۱۰۰۰ مدرسه بُن کتاب می‌گیرند

مدیر کل فرهنگی هنری وزارت آموزش و پرورش از اختصاص بُن ۵۰ هزار تومانی خرید کتاب برای ۸۰ هزار دانش‌آموز ۴ استان کشور خبر داد.
توزیع بُن خرید کتاب بین ۸۰ هزار دانش‌آموز/ ۶ هزار معلم و ۱۰۰۰ مدرسه بُن کتاب می‌گیرند

فروش بک لینک

Author

Back to Top