توقیف دارایی‌ ایران ناشی از بی‌دقتی دولت در تنظیم متن برجام بود/ ناکارآمدی برجام را به گردن دولت قبل می‌اندازند

خبر مبارز Comments Off

توقیف دارایی‌ ایران ناشی از بی‌دقتی دولت در تنظیم متن برجام بود/ ناکارآمدی برجام را به گردن دولت قبل می‌اندازند
یک مسئول اقتصادی دولت دهم با بیان اینکه اصلی‌ترین هدف ایران در مذاکرات هسته‌ای و توافق برجام، رفع تحریم‌ها و وصول پول‌های بلوکه شده بود، گفت: دولت به جای اینکه ناکارآمدی برجام را بپذیرد، دولت قبل را مقصر جلوه می‌‌دهد.

توقیف دارایی‌ ایران ناشی از بی‌دقتی دولت در تنظیم متن برجام بود/ ناکارآمدی برجام را به گردن دولت قبل می‌اندازند

یک مسئول اقتصادی دولت دهم با بیان اینکه اصلی‌ترین هدف ایران در مذاکرات هسته‌ای و توافق برجام، رفع تحریم‌ها و وصول پول‌های بلوکه شده بود، گفت: دولت به جای اینکه ناکارآمدی برجام را بپذیرد، دولت قبل را مقصر جلوه می‌‌دهد.
توقیف دارایی‌ ایران ناشی از بی‌دقتی دولت در تنظیم متن برجام بود/ ناکارآمدی برجام را به گردن دولت قبل می‌اندازند

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 6

موزیک سرا

Author

Back to Top