تو بگو قیمت این لحظه چند؟/ هدایای ویژه برای مدافعان حرم!+تصاویر

قیمت Comments Off

تو بگو قیمت این لحظه چند؟/ هدایای ویژه برای مدافعان حرم!+تصاویر
در زندگی لحظاتی رقم می‌خورد که نه تنها با معیارهای مادی قابل اندازه‌گیری نیست حتی واژه‌ها نیز از انتقال مفهوم آن قاصرند.

تو بگو قیمت این لحظه چند؟/ هدایای ویژه برای مدافعان حرم!+تصاویر

در زندگی لحظاتی رقم می‌خورد که نه تنها با معیارهای مادی قابل اندازه‌گیری نیست حتی واژه‌ها نیز از انتقال مفهوم آن قاصرند.
تو بگو قیمت این لحظه چند؟/ هدایای ویژه برای مدافعان حرم!+تصاویر

بک لینک رنک 6

Author

Back to Top