جزئیات جدیدی از اقدامات تروریستی در قلب اروپا/ دادستان بلژیک: به دنبال بمب‌گذاری دیگری در پاریس بودند

خبر مبارز Comments Off

جزئیات جدیدی از اقدامات تروریستی در قلب اروپا/ دادستان بلژیک: به دنبال بمب‌گذاری دیگری در پاریس بودند
تحقیقات درباره حملات گروه تروریستی داعش در پاریس نشان می دهد که بسیاری از افراد پشت پرده آن در بروکسل زندگی می کردند از جمله مظنون هایی که از این حمله جان سالم به در بردند و طی چهار ماه گذشته پلیس به دنبال آنها بود.

جزئیات جدیدی از اقدامات تروریستی در قلب اروپا/ دادستان بلژیک: به دنبال بمب‌گذاری دیگری در پاریس بودند

تحقیقات درباره حملات گروه تروریستی داعش در پاریس نشان می دهد که بسیاری از افراد پشت پرده آن در بروکسل زندگی می کردند از جمله مظنون هایی که از این حمله جان سالم به در بردند و طی چهار ماه گذشته پلیس به دنبال آنها بود.
جزئیات جدیدی از اقدامات تروریستی در قلب اروپا/ دادستان بلژیک: به دنبال بمب‌گذاری دیگری در پاریس بودند

فروش بک لینک

Author

Back to Top