جزئیات پرونده بخیه‌هایی که بسته‌ شد/متهمان محکوم‌شده و مجازات می‌شوند

خبر مبارز Comments Off

جزئیات پرونده بخیه‌هایی که بسته‌ شد/متهمان محکوم‌شده و مجازات می‌شوند
شاید آن روز که مادر، صدرا را هراسان و نالان برای شکافی که در زیر چانه‌اش ایجادشده بود به بیمارستان ‌می‌برد، فکرش را هم نمی‌کردند که به‌دلیل بی‌پولی، بخیه‌های زده‌شده کودک خردسالش را بکشند و پرونده صدرا درس عبرتی شود برای همه آن‌هایی که پول را بر انسانیت ارجح می‌دانند.

جزئیات پرونده بخیه‌هایی که بسته‌ شد/متهمان محکوم‌شده و مجازات می‌شوند

شاید آن روز که مادر، صدرا را هراسان و نالان برای شکافی که در زیر چانه‌اش ایجادشده بود به بیمارستان ‌می‌برد، فکرش را هم نمی‌کردند که به‌دلیل بی‌پولی، بخیه‌های زده‌شده کودک خردسالش را بکشند و پرونده صدرا درس عبرتی شود برای همه آن‌هایی که پول را بر انسانیت ارجح می‌دانند.
جزئیات پرونده بخیه‌هایی که بسته‌ شد/متهمان محکوم‌شده و مجازات می‌شوند

بک لینک رنک 1

Author

Back to Top