جهش 100 دلاری طلا در پی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا/ فلز زرد خط مقاومت 1300 دلار را شکست

طلا Comments Off

جهش 100 دلاری طلا در پی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا/ فلز زرد خط مقاومت 1300 دلار را شکست
پس از اعلام نتیجه همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا قیمت طلا با 100 دلار افزایش به 1360 دلار رسید، اما با گذشت ساعتی این رکورد را واگذار کرد و امروز با 66 دلار افزایش به1322 دلار تا این لحظه رسیده است.

جهش 100 دلاری طلا در پی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا/ فلز زرد خط مقاومت 1300 دلار را شکست

پس از اعلام نتیجه همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا قیمت طلا با 100 دلار افزایش به 1360 دلار رسید، اما با گذشت ساعتی این رکورد را واگذار کرد و امروز با 66 دلار افزایش به1322 دلار تا این لحظه رسیده است.
جهش 100 دلاری طلا در پی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا/ فلز زرد خط مقاومت 1300 دلار را شکست

سایت خبری زندگی

Author

Back to Top