جو آرام و ترافیک روان در جاده‌ها/ انسداد شمشک به دیزین و پونل به خلخال

خبر مبارز Comments Off

جو آرام و ترافیک روان در جاده‌ها/ انسداد شمشک به دیزین و پونل به خلخال
جانشین مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهورناجا با بیان این مطلب که محورهای شمشک به دیزین و پونل به خلخال کماکان مسدود است گفت: سایر محورهای مواصلاتی از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.

جو آرام و ترافیک روان در جاده‌ها/ انسداد شمشک به دیزین و پونل به خلخال

جانشین مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهورناجا با بیان این مطلب که محورهای شمشک به دیزین و پونل به خلخال کماکان مسدود است گفت: سایر محورهای مواصلاتی از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.
جو آرام و ترافیک روان در جاده‌ها/ انسداد شمشک به دیزین و پونل به خلخال

خرید بک لینک

Author

Back to Top