حافظ روشندل ایرانی به مقام نخست مسابقات بین‌المللی قرآن اردن دست یافت

خبر مبارز Comments Off

حافظ روشندل ایرانی به مقام نخست مسابقات بین‌المللی قرآن اردن دست یافت
مسابقات بین‌المللی قرآن اردن در بخش بانوان پایان یافت و سما بابایی نماینده کشورمان مقام نخست این مسابقات را از آن خود کرد.

حافظ روشندل ایرانی به مقام نخست مسابقات بین‌المللی قرآن اردن دست یافت

مسابقات بین‌المللی قرآن اردن در بخش بانوان پایان یافت و سما بابایی نماینده کشورمان مقام نخست این مسابقات را از آن خود کرد.
حافظ روشندل ایرانی به مقام نخست مسابقات بین‌المللی قرآن اردن دست یافت

فروش بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

Author

Back to Top