«خشم و هیاهو» درباره لغزش است/ فیلمساز را به سمت ساخت فیلم سخیف سوق می‌دهند

خبر مبارز Comments Off

«خشم و هیاهو» درباره لغزش است/ فیلمساز را به سمت ساخت فیلم سخیف سوق می‌دهند
کارگردان فیلم «خشم و هیاهو» گفت: سیستم، فیلمساز را به سمتی سوق می‌دهد که فیلم سخیف و دلقکی و سیرک بسازد.

«خشم و هیاهو» درباره لغزش است/ فیلمساز را به سمت ساخت فیلم سخیف سوق می‌دهند

کارگردان فیلم «خشم و هیاهو» گفت: سیستم، فیلمساز را به سمتی سوق می‌دهد که فیلم سخیف و دلقکی و سیرک بسازد.
«خشم و هیاهو» درباره لغزش است/ فیلمساز را به سمت ساخت فیلم سخیف سوق می‌دهند

بک لینک رنک 5

Author

Back to Top