دبیری: شاید انتخابات فدراسیون عقب بیفتد/ از کی‌روش خواستیم مشکلات را در جلسات خصوصی بگوید

خبر مبارز Comments Off

دبیری: شاید انتخابات فدراسیون عقب بیفتد/ از کی‌روش خواستیم مشکلات را در جلسات خصوصی بگوید
عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: اگر اساسنامه به موقع در هیأت وزیران تصویب نشود شاید انتخابات فدراسیون کمی عقب بیفتد.

دبیری: شاید انتخابات فدراسیون عقب بیفتد/ از کی‌روش خواستیم مشکلات را در جلسات خصوصی بگوید

عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: اگر اساسنامه به موقع در هیأت وزیران تصویب نشود شاید انتخابات فدراسیون کمی عقب بیفتد.
دبیری: شاید انتخابات فدراسیون عقب بیفتد/ از کی‌روش خواستیم مشکلات را در جلسات خصوصی بگوید

بک لینک رنک 3

Author

Back to Top