درخواست محاکمه عاملان تخریب ۳۸ مسجد در بحرین

خبر مبارز Comments Off

درخواست محاکمه عاملان تخریب ۳۸ مسجد در بحرین
شرکت‌کنندگان در همایش بین‌المللی بروکسل با عنوان «ظلم و ستم در حق شیعیان بحرین» در بیانیه‌ای، بر محاکمه عاملان تخریب ۳۸ مسجد شیعیان در این کشور تأکید کردند.

درخواست محاکمه عاملان تخریب ۳۸ مسجد در بحرین

شرکت‌کنندگان در همایش بین‌المللی بروکسل با عنوان «ظلم و ستم در حق شیعیان بحرین» در بیانیه‌ای، بر محاکمه عاملان تخریب ۳۸ مسجد شیعیان در این کشور تأکید کردند.
درخواست محاکمه عاملان تخریب ۳۸ مسجد در بحرین

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 4

بازی

Author

Back to Top