دستگیری یک سرکرده طالبان در پاکستان

خبر مبارز Comments Off

دستگیری یک سرکرده طالبان در پاکستان
مقام‌های امنیتی پاکستان اعلام کردند که نیروهای این کشور موفق شدند احمد محسود، فرمانده ارشد طالبان را در وزیرستان شمالی دستگیر کنند.

دستگیری یک سرکرده طالبان در پاکستان

مقام‌های امنیتی پاکستان اعلام کردند که نیروهای این کشور موفق شدند احمد محسود، فرمانده ارشد طالبان را در وزیرستان شمالی دستگیر کنند.
دستگیری یک سرکرده طالبان در پاکستان

Author

Back to Top