دوران آقای خنده تمام شد؛ فوتبال ماند و نامادری‌اش!/ در انتظار سی‌و‌چهارمین رئیس

خبر مبارز Comments Off

دوران آقای خنده تمام شد؛ فوتبال ماند و نامادری‌اش!/ در انتظار سی‌و‌چهارمین رئیس
انتخابات فدراسیون فوتبال شنبه برگزار می‌شود و علی کفاشیان پس از 8 سال مسند بزرگترین فدراسیون ورزشی کشور را واگذار خواهد کرد.

دوران آقای خنده تمام شد؛ فوتبال ماند و نامادری‌اش!/ در انتظار سی‌و‌چهارمین رئیس

انتخابات فدراسیون فوتبال شنبه برگزار می‌شود و علی کفاشیان پس از 8 سال مسند بزرگترین فدراسیون ورزشی کشور را واگذار خواهد کرد.
دوران آقای خنده تمام شد؛ فوتبال ماند و نامادری‌اش!/ در انتظار سی‌و‌چهارمین رئیس

فروش بک لینک

دانلود موزیک

Author

Back to Top