رابطه دولت روحانی با مراجع تقلید و علما در مقایسه با رئیس دولت قبل

خبر مبارز Comments Off

رابطه دولت روحانی با مراجع تقلید و علما در مقایسه با رئیس دولت قبل
یک عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور، گفت: رابطه خوب دولت آقای دکتر روحانی با مراجع تقلید و علما قابل مقایسه با دولت قبلی نیست، در حالی که در دولت سابق، حتی رئیس دولت به حضور پذیرفته نمی‌شد.

رابطه دولت روحانی با مراجع تقلید و علما در مقایسه با رئیس دولت قبل

یک عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور، گفت: رابطه خوب دولت آقای دکتر روحانی با مراجع تقلید و علما قابل مقایسه با دولت قبلی نیست، در حالی که در دولت سابق، حتی رئیس دولت به حضور پذیرفته نمی‌شد.
رابطه دولت روحانی با مراجع تقلید و علما در مقایسه با رئیس دولت قبل

بک لینک قوی

سپهر نیوز

Author

Back to Top