رد پای پهپاد ساخت رژیم اسرائیل در نبرد ناگورنو قره باغ مشاهده شد

خبر مبارز Comments Off

رد پای پهپاد ساخت رژیم اسرائیل در نبرد ناگورنو قره باغ مشاهده شد
یک روزنامه آمریکایی از حضور پهپاد رژیم صهیونیستی در بدنه ارتش جمهوری آذربایجان و حتی کشته شدن هفت نفر از اهالی ارمنستان به خاطر حمله این پهپاد در جریان مناقشه اخیر ایروان و باکو خبر داد.

رد پای پهپاد ساخت رژیم اسرائیل در نبرد ناگورنو قره باغ مشاهده شد

یک روزنامه آمریکایی از حضور پهپاد رژیم صهیونیستی در بدنه ارتش جمهوری آذربایجان و حتی کشته شدن هفت نفر از اهالی ارمنستان به خاطر حمله این پهپاد در جریان مناقشه اخیر ایروان و باکو خبر داد.
رد پای پهپاد ساخت رژیم اسرائیل در نبرد ناگورنو قره باغ مشاهده شد

بک لینک قوی

Author

Back to Top