روزانه القاعده چقدر درآمد دارد؟

خبر مبارز Comments Off

روزانه القاعده چقدر درآمد دارد؟
جالب است بدانیم که تاجران محلی برآورد کرده اند که القاعده در کنار دارایی های بانکی توانسته 1.4 میلیون دلار از شرکت نفت ملی و همچنین 2 میلیون دلار روزانه از محل عوارض، مالیات بر اجناس و سوخت هایی که از بندر عبور می کنند، بدست آورد.

روزانه القاعده چقدر درآمد دارد؟

جالب است بدانیم که تاجران محلی برآورد کرده اند که القاعده در کنار دارایی های بانکی توانسته 1.4 میلیون دلار از شرکت نفت ملی و همچنین 2 میلیون دلار روزانه از محل عوارض، مالیات بر اجناس و سوخت هایی که از بندر عبور می کنند، بدست آورد.
روزانه القاعده چقدر درآمد دارد؟

خرید بک لینک

Author

Back to Top