روزنامه لبنانی: مصر تحت فشار عربستان پخش المنار را متوقف کرد

خبر مبارز Comments Off

روزنامه لبنانی: مصر تحت فشار عربستان پخش المنار را متوقف کرد
یک روزنامه لبنانی با اشاره با اقدام دولت مصر در متوقف کردن پخش شبکه «المنار» لبنان از ماهواره «نایل‌ست»، نوشت که مصر تحت فشار عربستان به این اقدام تن داده است.

روزنامه لبنانی: مصر تحت فشار عربستان پخش المنار را متوقف کرد

یک روزنامه لبنانی با اشاره با اقدام دولت مصر در متوقف کردن پخش شبکه «المنار» لبنان از ماهواره «نایل‌ست»، نوشت که مصر تحت فشار عربستان به این اقدام تن داده است.
روزنامه لبنانی: مصر تحت فشار عربستان پخش المنار را متوقف کرد

فروش بک لینک

Author

Back to Top